FORMULÄR INTRESSEANMÄLAN:

Sökande

Förnamn (*)

Efternamn (*)

Adress (*)

Postnummer (*)

Ort (*)

Telefon

Mobil

Personnummer (*)

E-postadress (*)

Medsökande

Medsökandes förnamn

Medsökandes efternamn

Medsökandes adress

Medsökandes postnummer

Medsökandes ort

Medsökandes telefon

Medsökandes mobil

Medsökandes personnummer

Medsökandes E-postadress

Presentation av mig/oss (*)

Övrigt

Önskad storlek på lägenhet (*)
1:a2:a3:a

Övriga önskemål

Jag har läst och tagit del av vår uthyrningspolicy.