MILJÖVÄNLIGT OCH HÄLSOSAMT BOENDE

Hållbarhet går som en röd tråd genom hela projektet, in i minsta detalj. Ett av våra mål med Valla Berså är att byggnaden ska klara att leva upp till att vara ett s k NNE-hus (Nära Noll Energi-hus) vilket innebär ett energikrav på under 55 kWh/m2 och år. Valla Berså ska även infria kraven för klassificeringen Miljöbyggnad Silver och dessutom materialval enligt Sunda Hus.

Solkraftverk tillvaratar energi
Valla Berså utrustas med tre solkraftverk på tillsammans 65 kW som kommer att ge ca 60 000 kWh per år. Det betyder att energiförbrukningen i Valla Berså till stor del kommer att täckas av solenergi. Solkraftverken placeras dels på taket och dels på två gavelfasader.

Geoenergi ger värme och på sommaren – kyla
Tio borrhål om totalt 2300 m kommer att förvärma tilluften till byggnaden genom värme direkt ur berggrunden, s k geoenergi. Sommartid ska systemet istället ge kyla när tilluften till lägenheterna kyls med hjälp av frikyla från berggrunden.

Bilpool ingår i hyran
Vi kommer att erbjuda våra hyresgäster tillgång till bilar genom SunFleet, medlemsavgiften ingår i hyran. Man kan därmed välja bort privat bilägande samtidigt som man ändå har tillgång till bil.

Elcykelpool
Vi kommer på eget initiativ att tillhandahålla en elcykelpool för våra boende. Goda parkerings-möjligheter för cyklar och ett särskilt rum där man kan underhålla sin cykel kommer att erbjudas.

Källsortering
Källsorteringen börjar i den egna lägenheten och dessutom kommer vi förstås att iordningställa ett trevligt miljörum för mer långtgående källsortering. Den s k ”Gröna påsen” kommer att användas.

Rökfritt för allas bästa
Valla Berså kommer att vara ett rökfritt hus. Det gäller i lägenheten, på gården, i trapphuset och i gemensamma utrymmen. Detta för att öka trivseln och förbättra miljön på alla plan.