Linköpings första fler-
bostadshus av massivträ

Vi som bygger Valla Berså är Lindstén Fastigheter AB. Företaget grundades i Linköping 1943. Vår vision med Valla Berså är att i god byggmästar-tradition och med stort ansvar skapa ett personligt och hållbart boende med stark karaktär för människor som känner engagemang kring frågor gällande energi, miljö och hållbarhet. Företagets ledord är kvalitet och omtanke, vilket går som en röd tråd genom hela Valla Berså-projektet.

Valla Berså blir Linköpings första flerbostadshus i massivträ och består av s k KL-trä (korslimmat trä). Valla Berså har formen som en rund berså med en öppning mot parken, Johannesborgsparken. Huset, som blir i 5 våningar, kommer att bestå av 69 trevliga och yteffektiva hyreslägenheter med hög standard.

I bottenvåningen kommer det att bli en restaurang med uteservering mot parken och en butiks-lokal mot Malmslättsvägen. I källaren bygger vi parkering för bilar och cyklar. När huset står färdigt kommer det att skärma av Johannesborgsparken mot Malmslättsvägen och därigenom bidra till en lugn och bullerfri miljö, till glädje för allmänheten då största delen av parken lämnas kvar för rekreation. Husets innergård ska präglas av inbjudande grönska med byggnaden som en omslutande berså.

Med Valla Berså vill vi visa att det går att bygga hållbara flerbostadshus i trä med hyresrätt och med en spännande arkitektur.

Valla Berså vänder sig särskilt till hyresgäster som tänker lite extra på sin egen miljöpåverkan. Projektet rymmer flera miljösmarta lösningar såsom geoenergi, frikyla sommartid, solceller på taket samt egen bilpool och elcykelpool. Det blir ett sunt och energisnålt hus som lever upp till Nära Noll Energihus, Sunda Hus och Miljöbyggnad.